Co oznacza e-commerce?

Termin może brzmieć zawile, jednak mamy z nim współcześnie do czynienia nierzadko. Bo e-commerce to nic innego, jak szeroko rozumiany handel elektroniczny. Najbardziej powszechną jego formą są zapewne sklepy w sieci. To te sposoby, które sprzyjają podpisywaniu umów kupna-sprzedaży na odległość. W handlu elektronicznym wykorzystuje się nowoczesne urządzenia, którym jest telefon, faks czy telewizja.

Najczęściej e-commerce wiąże się z działalnością sklepów w sieci. Ale nie jest to słuszne. Jest tak bowiem, że taka działalność nie może odnosić się tylko i wyłącznie do sklepów internetowych. W licznych przypadkach umowy handlowe podpisywane elektronicznie mają charakter niebezpośredni. Oznacza to tyle, że kupienie towaru i płatność za niego jest regulowana drogą elektroniczną, a dostawa zamówionego produktu, realizuje się w sposób standardowy lub odbiera się go osobiście. Transakcje elektroniczne miewają charakter bezpośredni. Wtedy wszystkie działania mają miejsce tylko i wyłącznie za pośrednictwem sieci. Tu zamawia się wyrób, płaci za zakup i w ten sam sposób się go otrzymuje. Branża e-commerce bardzo szybko się rozwija, o czym decydują głównie korzyści, jakie płyną z handlu elektronicznego. To głównie oszczędność czasu i pieniędzy. Ograniczone koszty dla sprzedawców. Znaczniejsze możliwości wyboru, jeśli chodzi o niezbędne produkty. Handel elektroniczny posiada też słabsze strony. Nierzadko tutaj wymienia się brak szans na dokładne obejrzenie towaru. Do niekorzystnych stron handlu elektronicznego zalicza się też słaby kontakt ze sprzedawcami i często opóźnienia w dostawach. Nawet mimo słabych stron branża e-commerce rozwija się bardzo dobrze.
 http://pozycjonowaniebezryzyka.pl

By admin